Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Nowa

19 kwietnia 2022

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!!

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) obowiązującego do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, do wyznaczonego dnia osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola nie będą mogły wchodzić do budynku . Od rodzica dziecko odbiera wyznaczony pracownik i pomaga mu rozebrać się w szatni. Podczas odbierania dzieci z przedszkola  osoba odbierająca pozostaje na zewnątrz budynku, a dziecko  przygotowuje do wyjścia pracownik przedszkola. 

NA PODSTAWIE:

-ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP - Dz.U. 2016 poz. 1101).

-Zarządzenia nr 87  i Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 14.04.2022r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.